Simba

Simba werd door Social Welfare naar het weeshuis gebracht, hij lag doodziek op straat en is helaas besmet met het HIV virus. Niemand weet waar hij vandaan komt en of hij nog familie heeft. Net zoals bij veel andere kinderen in het weeshuis krijgt hij een naam en wordt ook zijn leeftijd geschat omdat niemand kan vertellen wat zijn werkelijke naam en leeftijd is!

Simba is een actieve jongen die van voetbal en tekenen houdt. Hij gaat naar school op de Avondale primary school, waar hij wiskunde het leukste vak vindt!

De namen van de kinderen zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.