Emerald Hill Children´s Home – Zimbabwe

In weeshuis Emerald Hill vinden mishandelde, verwaarloosde en zieke kinderen een veilig en liefdevol onderkomen. Zonder opvang en hulp van de Dominicaner Zusters en vrijwilligers zou deze kinderen een eenzame dood wachten. Emerald Hill geeft deze wezen een thuis.

– Mieky Hendriks, oprichtster Stichting Weeshuis Emerald Hill

 

 

 

Onderdak, zorg, liefde en bescherming

AIDS-wezen, kinderen die de nodige verschrikkingen hebben doorstaan, mishandeld of door hun ouders verlaten zijn, vinden bij Emerald Hill onderdak, zorg, liefde en bescherming. Wat voor ieder kind in Nederland heel normaal is –zelfs voor wezen- is voor weeskinderen in Zimbabwe niet vanzelfsprekend en maakt het verschil tussen leven en dood. Bekijk de video over het Emerald Hill huis en krijg een indruk van het leven in het huis:

Bekijk de video

Emerald Hill Children’s Home heeft u en onze hulp nodig om deze weeskinderen een net zo’n menswaardig bestaan te geven als onze kinderen in Nederland. Steunt u ons? 100% van uw donaties komen ten goede aan de kinderen.

Volg Stichting Weeshuis Emerald Hill ook op Facebook!

Doe je met me mee?

Zoals velen van jullie weten ben ik al een aantal jaren betrokken bij het weeshuis Emerald Hill in Zimbabwe. In dit kader heb ik drie jaar geleden, toen het weeshuis 100 jaar bestond, een actie op touw gezet om hen te ondersteunen. Die actie heeft toen bijna 11.000 euro opgeleverd.

Tekort aan drinkwater
De situatie in Zimbabwe is nu nog minder dan drie jaar terug. Terwijl er in Zimbabwe met US$ moet worden betaald, zijn deze heel moeilijk te krijgen en heeft de overheid gemeend om “bonds” te moeten introduceren. Niet verwonderlijk dat de koers van deze bonds, die volgens de overheid dezelfde waarde hebben als de dollar, op de informele markt veel lager noteert. Er is dus, terecht, geen vertrouwen in. Daarnaast is er grote werkeloosheid (90%!), grote droogte en daarmee een tekort aan water.

Er is geen gemeentelijke waterleiding in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe. Dus slaan mensen overal putten en hierdoor is de grondwaterspiegel gezakt, ook al omdat er steeds meer mensen vanaf het platteland naar Harare komen, in de hoop dat het daar beter is.

Twee jaar geleden moesten we in het weeshuis water aan laten rukken met tankwagens, om er maar voor te zorgen dat de kinderen ’s avonds voor het slapen gaan konden douchen, de wc’s doortrekken en er genoeg water was om te drinken. Dat kostte echter een vermogen (10.000$ op jaarbasis). Door het slaan van een nieuwe put hebben we dat op kunnen lossen en tot nu kunnen uitzingen, maar de nieuwe put, die dieper gaat, begint nu ook minder op te leveren.

Recyclingproject
Vandaar dat we een nieuw project hebben bedacht. We willen het water dat nu gebruikt wordt voor de irrigatie van de groentetuin gaan winnen door recycling van het afvalwater van het weeshuis en daarmee de put met drinkbaar water ontzien. Dit is een groot project waarvoor 88.000$ nodig is, maar verlaagt de behoefte aan drinkbaar water structureel en dat past heel goed in de omstandigheden. Vandaar dat we, het bestuur van de Stichting Weeshuis Emerald Hill, ons als doel hebben gesteld om dit recyclingproject mogelijk te helpen maken.

Het is goed om te weten dat het weeshuis zelf ook bezig is om minder afhankelijk te worden van donors: met behulp van een aan de familie Brenninkmeijer van C&A gelieerd goed doel, is er een fundraiser aangesteld die de Zimbabwanen zelf meer betrekt bij dit weeshuis. In dit kader is er in het voorjaar een speeldag voor kinderen uit Harare georganiseerd die 6.000$ netto opbracht. Er zo zijn er meer initiatieven.

100% ten goede
Verder komt niet 99,9 % van uw donatie ten goede van het doel, maar 100%. Alle kosten worden door de bestuursleden van de stichting gedragen zodat de bijdragen volledig ten goede komen aan het doel. Onze stichting heeft de AMBI- status, dus uw gift is eventueel onder omstandigheden fiscaal aftrekbaar.

Ik zou je willen vragen om je hand (weer) over je hart te strijken.

Je bijdrage kun je overmaken naar Stichting Weeshuis Emerald Hill te Nijmegen, IBAN: NL 74 ABNA 0421078944, BIC: ABNANL2A – of direct hier op de website- eenvoudig via iDEAL.

Doe je met me mee?

Peter Verveen – Secretaris Stichting Weeshuis Emerald Hill

Laatste verhalen

Alle verhalen

Fotoalbums

Kinderen uit Weeshuis Emerald Hill