Watervoorziening

Het weeshuis is niet aangesloten op een gemeentelijke watervoorziening, net zo min als vele anderen in Harare. Daarom zijn er putten geslagen op het eigen terrein. Door overuitputting daalt echter de waterspiegel in de bodem waardoor de putten droog komen te staan. 


50 meter verder staan opslagtanks van de gemeentelijke watervoorziening. Samen met www.vei.nl, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterbedrijven zijn wij in Harare bezig om de ambtelijke en politieke drempels te slechten om tot een wateraansluiting op het gemeentelijk net te komen.