Veelgestelde vragen

Over Stichting Emerald Hill

Oprichting

Het weeshuis Emerald Hill Children’s Home is in 1914 opgericht door de zusters Dominicanessen en biedt onderdak en bescherming aan gemiddeld honderd kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Het weeshuis staat op een prachtige groene heuvel, even buiten het centrum van Harare, de hoofdstad van Zimbabwe.

Wie zijn we

In 2012 verbleef Mieky Hendriks, de oprichtster van stichting Emerald Hill, drie maanden tussen de weeskinderen in Emerald Hill Children’s Home en hielp daar waar het maar nodig was. Eenmaal terug in Nederland besefte ze dat ze hier veel meer voor deze kinderen kon betekenen dan daar ter plaatse.

Inmiddels wordt onze stichting louter gerund door vrijwilligers die hiervoor geen enkele vergoeding krijgen. Onze doelstelling is om alles wat we doen zonder kosten te realiseren zodat 100% van het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de weeskinderen. Mocht u doneren dan weet u ook dat uw geld goed terecht komt!

Wat doen wij

Stichting Emerald Hill zamelt geld en middelen in om weeskinderen in Zimbabwe, in het bijzonder de weeskinderen in Emerald Hill Children’s Home in Harare, een kindwaardig bestaan te kunnen geven.

Hoe doen wij dit

Wij werken geheel vrijwillig en zorgen ervoor dat al het geld en middelen bij de kinderen terecht komen want zij hebben het véél harder nodig dat wij. Iedereen die zich aan onze stichting verbindt, conformeert zich aan het feit dat we op nul- kosten basis werken.

Om het weeshuis en de weeskinderen te ondersteunen vragen we u om ons te steunen, u kunt dit met een eenmalige of periodieke gift doen.

Steun en donaties

Waarom zou ik Emerald Hill steunen?

U steunt niet de stichting, u steunt de kinderen in Zimbabwe. Elk kind heeft recht op een toekomst, met uw hulp geeft u de kinderen een kans.

Wat kunt u doen?

Om de lokale economie te stimuleren willen we u vragen de kinderen te helpen door middel van donaties. Stichting Weeshuis Emerald Hill werkt op nul- kosten basis om ervoor te zorgen dat uw gehele donatie bij het weeshuis terecht komt.

Bekijk hier onze jaarrekeningbeleidsplan en werkwijze voor inzicht in onze uitgaven.

Waar gaat uw geld heen?

Met het gedoneerde geld koopt Stichting Emerald Hill benodigdheden voor de kinderen in het weeshuis. Het weeshuis zelf draait op vrijwilligers; de zusters worden niet betaald voor het werk dat ze binnen het weeshuis verrichten. Met uw donaties worden de kinderen voorzien van de basisbehoeftes die elk mens nodig heeft. 

Is er een mogelijkheid om donaties in goederen te doen?

Ja, maar het is niet handig. De transportkosten wegen hier vaak niet tegen op en de prijzen zijn in Zimbabwe extreem laag. Bovendien stimuleer je door lokale aankopen de lokale economie.

Zimbabwe is een dictatuur. Gaat het geld allemaal naar het weeshuis of gaat er ook een bedrag naar de staat?

Er gaat niets naar de staat, alles gaat naar het weeshuis.

Is er controle op de donaties, en komt het wel bij het juiste project?

Bestuursleden van onze stichting controleren zelf de uitgaven aan de projecten en vragen daar ook een verantwoording voor.

Omdat het weeshuis gerund wordt door de zusters Dominicanessen, gaat er dan ook een gedeelte van het gedoneerde geld naar de kerk?

Er gaat geen geld naar de kerk. De zusters Dominicanessen zijn dienend en vragen niets voor zichzelf of hun organisatie.

Hoe wordt het weeshuis nog meer gefinancierd, buiten de donaties om?

Door de staat (maar te weinig en vaak te laat).

Praktische informatie

Kan ik me aanmelden om vrijwilligerswerk te doen?

Weeshuis Emerald Hill kan altijd vrijwilligers gebruiken. Heb jij een speciaal talent waarmee je onze stichting zou kunnen helpen of wil jij de kinderen op een andere manier helpen? Stuur dan een email naar [email protected]

Is vrijwilligerswerk wel veilig in Zimbabwe?

Ja, mits je je houdt aan de regels die je daar ter plekke worden uitgelegd. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om in het donker in je eentje naar buiten te gaan en vooral niet als je een dikke portemonnee op zak hebt en een Rolex draagt.

Als je vrijwilligerswerk doet op Emerald Hill, is er dan ook een verblijfplaats voor de vrijwilliger op het terrein?

Ja en indien deze bezet is zijn er ook andere oplossingen.

Wat is het rekeningnummer van Emerald Hill?

Het IBAN rekeningnummer van Stichting Weeshuis Emerald Hill is:
NL74 ABNA 0421 0789 44

Hoe kan ik in contact komen met Stichting Weeshuis Emerald Hill?

Neem contact op met de penningmeester Peter Verveen:

[email protected]
Tel. +31 (0)6 – 54 620 200

Donatie wijzigen/stoppen

Natuurlijk vinden we het erg jammer als u uw donatie opzegt. Dat regel je het snelst door te mailen naar [email protected].

Over de kinderen

Waar gaan de meisjes naartoe als ze 18 jaar zijn?

In principe zijn ze dan zelfstandig, maar vaak worden ze nog langer begeleid via ‘Halfway Homes’, een soort begeleid wonen.

Waar gaan de jongens naartoe als ze 13 jaar zijn?

Vaak naar een vervolgopleiding op een jongensinternaat.

Kunnen de kinderen na hun 18e nog verder studeren?

Ja, daar zijn speciale projecten voor en dus ook aparte financiering.