Werkwijze

Wij werken geheel vrijwillig en zorgen ervoor dat al het geld en middelen bij de kinderen terecht komen want zij hebben het véél harder nodig dan wij. Iedereen die zich aan onze stichting verbindt, conformeert zich aan het feit dat we op nul- kosten basis werken. Ook de reizen die we naar het weeshuis in Zimbabwe maken om de zusters en kinderen te begeleiden komen geheel voor eigen kosten. Onze stichting wordt gerund door een klein team van professionele mensen die allen de weeskinderen een warm hart toedragen.

Uw donatie voor de kinderen

Tot op de laatste cent komt uw donatie bij het weeshuis of de kinderen terecht. Dit is wat bij beloven, dit is wat wij garanderen. Dit ligt vast in de statuten en ons bestuur ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Zowel de statuten als de jaarrekeningen zijn op deze website voor een ieder inzichtelijk. Mocht u toch nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Hoe wordt uw geld besteed?

De Dominicaner Zusters bepalen in principe waar het geld aan wordt besteed omdat zij het beste inzicht hebben in de behoeftes van de kinderen. Onze stichting heeft samen met de leiding van het weeshuis een basisdocument opgesteld waarmee de Zusters een voorstel kunnen indienen. In dit document staat minimaal beschreven:

  • Behoefte; argumenten aanvoeren en onderbouwen waarvoor geld nodig is
  • Doelstelling; wat wil men dat met het geld bereikt wordt
  • Werkwijze; hoe gaan zij de doelstellingen bereiken
  • Evaluatieplan; hoe gaan ze meten dat aan de doelstelling wordt voldaan
  • Budget; hoeveel geld is er nodig voor realisatie maar ook voor onderhoud en reparatie na oplevering

Na goedkeuring van de stichting wordt het geld overgemaakt en later gecontroleerd of de doelstellingen behaald zijn.

Alleen vrijwilligers, geen vergoedingen

Onze bestuursleden alsmede de mensen die rond onze stichting helpen, zijn allen vrijwilligers. Niemand die aan onze stichting op enigerwijze verbonden is ontvangt een vergoeding voor zijn of haar diensten. Alle kosten die gemaakt worden komen uit eigen middelen van de vrijwilligers. Of dit nu de reizen naar het weeshuis in Zimbabwe zijn, de kosten voor middelen die onze stichting nodig heeft om te kunnen functioneren, de tijd en kennis die men erin steekt, nergens wordt een vergoeding voor gegeven. We trachten zelfs de kosten die ons worden opgedrongen door derden zoals bankkosten nog te verhalen. Iedere cent moet bij de kinderen terecht komen want zij hebben het heel hard nodig.

Kleine, professionele stichting

We zijn en blijven een kleine stichting zodat we de werkzaamheden kunnen blijven combineren met onze dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor blijft het voor iedereen overzichtelijk en werkbaar en kunnen we blijven garanderen dat uw donaties altijd goed besteed worden.

Hoewel we allen vrijwilligers zijn, besturen we onze stichting professioneel. De bestuursleden hebben hun sporen in het bedrijfsleven meer dan verdiend en gebruiken hun kennis en kunde om onze stichting verantwoord te besturen.

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met onze stichting, dan kunt u onze gegevens vinden op onze contactpagina.