Periodieke schenking

Wilt u een periodieke gift doen? Als uw periodieke gift aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel.

Voordelen

 • Deze vorm van schenken is fiscaal volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 • De periodieke schenkingen worden gedaan over een periode van 5 jaar.
 • In overleg kan een speciaal project aangemerkt worden waarmee u specifiek een deel van het weeshuis steunt passend bij de visie van uw bedrijf.
 • Vanaf 2014 is een schriftelijke overeenkomst voldoende om fiscaal voordeel te krijgen wanneer u Stichting Emerald Hill steunt. Voor meer informatie over schenkingen kunt u contact met ons opnemen.

Voorwaarden

 • De overeenkomst ligt voor minimaal vijf jaar vast. Een periodieke schenking leent zich dus bijzonder goed voor het steunen van Emerald Hill.
 • Ieder jaar wordt hetzelfde bedrag geschonken.

Wat moet u doen?

 • Download het formulier Overeenkomst periodieke gift
 • Vul deze volledig in.
 • Stuur het formulier ondertekend naar:
  Stichting Weeshuis Emerald Hill
  P.A: Bergweg 10A
  3911 VB Rhenen
 • U ontvangt een exemplaar van het formulier ondertekend door Stichting Weeshuis Emerald Hill terug, waarna de schriftelijke overeenkomst officieel is.