Niet- projectgebonden geld

Onze stichting is geen beleggingsinstelling. Daarom streven wij niet naar een groot vermogen, maar proberen we zoveel mogelijk geld doorlopend aan het weeshuis ten goede te laten komen. Een buffer van 20.000 euro vinden wij adequaat binnen het kader van onze activiteiten en ten opzichte van de verplichtingen die we zijn aangegaan.

De stichting streeft naar een jaarlijkse fondsenwerving van 40.000-60.000 euro. Hiermee leveren wij een bijdrage van ca. 15% aan de begroting van het weeshuis in Harare.