Medicijnen

Een deel van de kinderen in EHCH heeft een chronische ziekte waarvoor dagelijkse inname van medicatie noodzakelijk is. Denk hierbij aan HIV of epilepsie. Zonder behandeling kunnen deze ziektes een dodelijke afloop hebben. 

Helaas voorziet de Zimbabwaanse overheid niet in het betalen van deze noodzakelijke zorgkosten. Ook zijn toegankelijke zorgverzekeringen niet aanwezig om hierin te voorzien. EHCH is niet in staat deze kosten volledig zelf te betalen en gezien de huidige situatie in het land is het ook niet te verwachten dat de toestroom van kinderen met een chronische aandoening zal afnemen.

Wij streven er naar deze kinderen een zo goed mogelijke toegang tot zorg en medicatie te geven, zodat zij in staat zijn te ontwikkelen en naar school te gaan, ondanks hun ziekte.