Beleid

Stichting Weeshuis Emerald Hill stelt zich ten doel het werven van fondsen ten behoeve van- en het doen van giften aan- weeskinderen in het weeshuis Emerald Hill te Harare, Zimbabwe.

100% ter beschikking van het doel

Uitgangspunt daarbij is dat 100% van de fondsen die worden geworven ter beschikking van het doel worden gesteld. Er vindt dus geen enkele uitkering plaats aan anderen dan het beoogde doel. Een en ander impliceert dat alle betrokkenen, bestuursleden en vrijwilligers, alle kosten die zij maken voor eigen rekening nemen. Onze Stichting is een non-profit instelling, er is dus geen winstoogmerk.

Bestuursleden houden zelf controle over de besteding van de middelen door het weeshuis middels eigen bezoeken en rapportages.