Anna

Nadat beide ouders zijn overleden aan AIDS en haar hut[huis] werd onteigend, zwierf zij alleen op straat. Anna sloot zich aan bij een groep straatkinderen om niet alleen te zijn. De kinderen werden overal verjaagd door bewakers en toezichthouders als zij ergens beschutting zochten. Uiteindelijk zijn de kinderen meegenomen door Social Welfare en is Anna geplaatst in Emerald Hill tehuis.

Anna is dankbaar voor alle hulp die geboden wordt aan het Emerald Hill tehuis, zonder de donaties zouden ze niet veel hebben. Nu heeft zij een thuis en kan ze naar school. Ze kan nu zelfs aan een toekomst denken.

Later wil Anna zuster worden. Zo kan ze voor alle zieke en zwakke kinderen zorgen die hulp nodig hebben omdat ze niet in een tehuis konden worden opgevangen. Ze wil iedereen bedanken op deze manier.

De namen van de kinderen zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.