Met uw hulp realiseren wij projecten voor het kind

Wat doen wij?

Al het geld naar projecten voor het kind

Het geld wat de Stichting inzamelt komt voor 100% ten goede aan het kind. Niets van uw donaties blijft ook maar ergens aan de strijkstok hangen. We zijn een kleine stichting met alleen vrijwilligers die samen maar één doel hebben: de kinderen in Zimbabwe een mens- en kindwaardig bestaan bieden. Het geld komt of ten goede aan een specifiek project, of wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodzakelijk (levens)onderhoud, reparatie aan het weeshuis, onderwijs en medische zorg.

Hoe komen de projecten tot stand?

De stichting vraagt ieder jaar aan de zusters een overzicht van de meeste noodzakelijke behoeftes. De zusters doen zelf een voorstel aan de stichting waaraan zij de donaties willen besteden. Dit voorstel moet goed onderbouwd zijn en wordt door de stichting beoordeeld. Na goedkeuring van het voorstel wordt het budget beschikbaar gesteld en moet de leiding van Emerald Hill achteraf aan de stichting altijd verantwoording afleggen. Minstens twee maal per jaar wordt Emerald Hill door een bestuurslid van de stichting -op eigen kosten- bezocht en bekijken en bespreken ze onder andere de voortgang en resultaten van de projecten.

Laatste verhalen

Alle verhalen