Tuinbouw

bekijk project

De stichting levert een bijdrage aan de kosten voor de bouw van een kas voor het verbouwen van verse voedingsmiddelen.


Behoefte aan gezonde voedingsmiddelen

  1. In het weeshuis zijn er elke dag 78 monden te voeden. Voor opgroeiende kinderen is het van wezenlijk belang dat zij hierbij voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgen.
  2. Door chronische droogte en enorme inflatie en hoge supermarktprijzen is er een landelijk tekort aan noodzakelijke levensmiddelen.
  3. Om deze onzekerheden het hoofd te bieden wil EHCH graag een kas bouwen om hierin verse groenten te verbouwen om de kinderen te voeden
  4. Hierdoor zal het weeshuis uiteindelijk ten dele zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk van donaties om voldoende levensmiddelen in te slaan
  5. Voor het bouwen van deze kas is EHCH echter niet in staat volledig zelfstandig in de kosten te voorzien.

 

Doelstelling

Tegen het einde van 2020 willen wij het volgende hebben bereikt:

De bouw van een kas van 30 bij 5 meter op het terrein van het weeshuis realiseren.

 

Update september 2020: 

Inmiddels is met funding van Stichting Emerald Hill de benodigde kas van 30 bij 5 meter met succes geplaatst op het terrein. Bekijk hier het bestuursrapport¬†inclusief foto’s.

 

Werkwijze

Om het bovenstaande te bereiken plannen wij de volgende acties:

  1. Zo veel mogelijk gebruik maken van lokale leveranciers voor de benodigdheden van de bouw
  2. Op vrijwillige basis hulp inzetten van internationale aannemers

 

Evaluatieplan

  1. Elk kwartaal contact met de lokale hoofdzuster om te rapporteren over gezondheidsproblemen bij de kinderen
  2. Hierin de tekortkomingen analyseren en lokaal en internationaal hulp zoeken

 

Budget Tuinbouw

Totaal per jaar
Bouw kas 2020 USD $2.504,53

 

Het totale budget voor tuinbouw beloopt USD $2.504,53.