Schooluniformen

bekijk project

De stichting levert een bijdrage aan de aanschaf van nieuwe schooluniformen voor de kinderen in het weeshuis.

Behoefte aan schooluniformen

  1. Wanneer de schooluniformen zijn versleten is EHCH niet (volledig) in staat om nieuwe sets te kopen door financiële beperkingen
  2. Aangezien er steeds nieuwe kinderen worden ontvangen die worden toegewezen aan het tehuis, zijn er onvoldoende middelen om voor hen een schooluitrusting aan te schaffen. Oude sets zijn normaal gesproken niet beschikbaar aangezien zij versleten zijn tegen de tijd dat andere kinderen ze zouden kunnen gaan gebruiken
  3. Ondanks het feit dat er nu meer stabiliteit is doordat vreemde valuta worden gebruikt, hebben de prijzen van schooluniformen en schoen de neiging om flink te fluctueren, hetgeen budgettering een heikele kwestie maakt.
  4. Onze kinderen gaan naar gewone scholen waar zij samen in de klas zitten met kinderen uit gewone gezinnen. Daarbij is het essentieel dat zij zich niet negatief onderscheiden door de kwaliteit van hun kleding om te voorkomen dat zij ook nog eens gepest worden en gewoon integreren op school zonder te worden gestigmatiseerd.

 

Doelstelling

Tegen het einde van 2017 willen wij het volgende hebben bereikt.

Alle kinderen een nieuw schooluniform.

 

Werkwijze

Om het bovenstaande te bereiken plannen wij de volgende acties:

  1. Een leverancier te identificeren die in staat is goede kwaliteit te leveren
  2. Een lijst maken in volgorde van prioriteit met de kinderen die nu geen fatsoenlijk uniform hebben
  3. De uniformen te kopen in fases zodat het beter te managen is.

 

Evaluatieplan

  1. Tenminste 30 uniformen hebben gekocht per eind september 2017
  2. Tenminste 25 uniformen hebben gekocht voor de volgende groep kinderen per ultimo november 2017
  3. Tenminste 29 uniformen hebben gekocht voor de laatste groep kinderen per ultimo december 2017

Budget

Schooluniform budget 2017-2018

Aantal kinderen Prijs per stuk Totale kosten
Lagere school kosten 45 USD $146,00 USD $6.570,00
Voortgezet onderwijs 35 USD $196,29 USD $6.870,00
Subtotaal 80 USD $13.440,00

Het totale budget voor schooluniformen beloopt US$ 13.440,00.

 

 

Doneer nu