Schoolgeld

bekijk project

De stichting levert een bijdrage aan het schoolgeld voor de kinderen zodat zij onderwijs kunnen volgen.


Behoefte aan schoolgeld

  1. Alleen onderdak en de zorg voor de kinderen is niet genoeg om te kunnen overleven in een land als Zimbabwe. Daarom willen wij geld inzamelen om de kinderen van onderwijs te voorzien
  2. Aangezien er steeds nieuwe kinderen worden ontvangen die worden toegewezen aan het tehuis, zijn er onvoldoende middelen om voor hen ook het schoolgeld te kunnen betalen.
  3. Ondanks het feit dat er nu meer stabiliteit is doordat vreemde valuta worden gebruikt, hebben de prijzen van schoolgeld de neiging om flink te stijgen, hetgeen budgettering een heikele kwestie maakt.

 

Doelstelling

Tegen het einde van 2020 willen wij het volgende hebben bereikt:

De zekerheid dat 54 kinderen een kans hebben om een opleiding te krijgen.

 

Werkwijze

Om het bovenstaande te bereiken plannen wij de volgende acties:

  1. Na school worden zij op het weeshuis extra begeleid bij hun huiswerk ook in het weekend
  2. De zekerheid dat de kinderen elke dag gevoed en gekleed naar school gebracht worden.

 

Evaluatieplan

  1. Elk schoolrapport wordt door de zuster bijgehouden om te kijken naar de progressie van het kind
  2. De zuster staat nauw in contact met de schoolleiding, om ook op die manier een vinger aan de pols te houden.

 

Budget

Aantal kinderen Totaal per termijn Totaal per jaar
Schoolgeld 54 USD $11.200,00 USD $33.600,00

 

Het totale budget voor schoolgeld beloopt US$ 33.600,00.