Niet- projectgebonden geld

bekijk project

De stichting draagt met niet- projectgebonden gelden bij aan de dagelijkse kosten van het weeshuis.


Behoefte aan niet- projectgebonden geld

Hoewel de meeste donateurs het liefst geld geven aan een tastbaar project is de behoefte van niet- projectgebonden geld (geld wat niet direct aan een project is toegewezen) minstens net zo groot zo niet groter!

Zo wordt dit geld gebruikt voor het onderhoud van de zonnepanelen, om de motor van de tractor te repareren, de lekkage van het dak te verhelpen en de waterpomp te repareren. Met niet- projectgebonden geld zorgt ervoor dat gerealiseerde projecten blijven renderen!

Niet- projectgebonden geld is nodig voor

  1. onderhoud of reparatie (voorzien en onvoorzien)
  2. kosten om projecten te blijven laten draaien zoals benzine voor de tractor