Medicijnkosten

bekijk project

De stichting levert een bijdrage aan de kosten die nodig zijn voor de aanschaf van medicatie voor chronisch zieke kinderen.


Behoefte aan geld voor medicijnen

1. Een deel van de kinderen in EHCH heeft een chronische ziekte waarvoor dagelijkse inname van medicatie noodzakelijk is. Denk hierbij aan HIV of epilepsie. Zonder behandeling kunnen deze ziektes een dodelijke afloop hebben.
2. Helaas voorziet de Zimbabwaanse overheid niet in het betalen van deze noodzakelijke zorgkosten. Ook zijn toegankelijke zorgverzekeringen niet aanwezig om hierin te voorzien
3. EHCH is niet in staat deze kosten volledig zelf te betalen en gezien de huidige situatie in het land is het ook niet te verwachten dat de toestroom van kinderen met een chronische aandoening zal afnemen.
4. Wij streven er naar deze kinderen een zo goed mogelijke toegang tot zorg en medicatie te geven, zodat zij in staat zijn te ontwikkelen en naar school te gaan, ondanks hun ziekte.

 

Doelstelling

Tegen het einde van 2020 willen wij het volgende hebben bereikt:

Alle kinderen die momenteel in het weeshuis woonachtig zijn te voorzien van dagelijkse toegang tot noodzakelijke medicatie.

 

Werkwijze

Om het bovenstaande te bereiken plannen wij de volgende acties:

1. Contact houden met internationale zorginstellingen voor het leveren van medicamenten die in Zimbabwe zelf momenteel niet verkrijgbaar zijn
2. Nauwe samenwerking met lokale artsen om risicoschattingen te kunnen maken welke kinderen de medicatie het hardste nodig hebben
3. Waar mogelijk slim in partijen inkopen van de nodige medicatie om kosten te besparen

 

Evaluatieplan

1. Elk kwartaal contact met de lokale hoofdzuster om te rapporteren over gezondheidsproblemen bij de kinderen
2. Hierin de tekortkomingen analyseren en lokaal en internationaal hulp zoeken

 

Budget

Aantal chronisch zieke kinderen Totaal per jaar
Medicatiekosten 2019 5 USD $2.879,30

 

Het totale budget voor medicijnkosten beloopt USD $2.879,30.