Jaarrekening 2018

Exploitatie overzicht 2018 Stichting Emerald Hill te Rhenen

Bekijk jaarverslag 2018 (PDF) >>

 

Balans per 31 december 2018      
Activa 31 – 12 – 2018 Passiva 31 – 12 – 2018
Liquide middelen € 27.236,00 Eigen vermogen € 27.236,00
Exploitatie overzicht over het boekjaar 2018      
Baten – donaties:      
Projectdoel: waterproject € 0,00    
Projectdoel: algemeen € 22.190,00    
Projectdoel: uniformen € 0,00    
Projectdoel: schoolgeld € 0,00    
Totaal: € 22.190,00    
       
Lasten      
Betalingen aan weeshuis Emerald Hill € 16.353,00    
Bankkosten € 230,00    
       
Exploitatie overschot € 5.607,00