Jaarrekening 2017

Exploitatie overzicht 2017 stichting Emerald Hill te Rhenen

Balans per 31 december 2017      
Activa 31 – 12 – 2017 Passiva 31 – 12 – 2017
Liquide middelen € 21.629,00 Eigen vermogen € 21.629,00
Exploitatie overzicht over het boekjaar 2017      
Baten – donaties:      
Projectdoel: waterproject € 6.855,00     
Projectdoel: algemeen € 16.654,00    
Projectdoel: uniformen € 0,00    
Projectdoel: schoolgeld € 0,00    
Totaal: € 23.509,00    
       
Lasten      
Betalingen aan weeshuis Emerald Hill € 12.802,00    
Bankkosten € -145,00    
       
Exploitatie overschot € 10.562,00