Category

Help de kinderen

Energievoorziening

De stichting levert een bijdrage aan de kosten die nodig zijn om het dagelijks van elektriciteit te voorzien.
bekijk project

Tuinbouw

De stichting levert een bijdrage aan de kosten voor de bouw van een kas voor het verbouwen van verse voedingsmiddelen.
bekijk project

Medicijnkosten

De stichting levert een bijdrage aan de kosten die nodig zijn voor de aanschaf van medicatie voor chronisch zieke kinderen.
bekijk project

Niet- projectgebonden geld

De stichting draagt met niet- projectgebonden gelden bij aan de dagelijkse kosten van het weeshuis.
bekijk project

Schoolgeld

De stichting levert een bijdrage aan het schoolgeld voor de kinderen zodat zij onderwijs kunnen volgen.
bekijk project